ОВ пен ЕВ, ЕВА лардың нәсілік, ғылымдық сыры  

 

Бұл тақырыптың қоғам арасында үлкен тартыс болып; ОВ» ты алып тастаған қазақ болып аталып, иманы күшейіп, арлы болады деген жолдаумен көптеген пенделердің, әсіресе жастардың бұл әрекетті қолдап, енді мұны ерлік санап, ал мұндай атаулармен аталғандарды сатқын атап, қарсылық ұйымдастырып жатқаны жасырын емес. Әрбір таңбаның тәңірлік киесі болып және адам атының тылсым ақиретпен үш түрлі ақпараттық жүйеге жалғанып яғни; жануарлық, құстық және адамдық жаннат егелеріне жалғанумен байланысты болатыны; дінде де ғылымда да белгілі кітаптық білімі жоқ екені сөзсіз.

Бірақ бұрынғы замандағы әулиелеріміз әкесінің аты түгіл өз атын да жасырын ұстап, жалпы үлкендердің де атын халыққа ататпай, киесі соғады деп ескертіп, қосымша атаулармен жер су аттарымен жалғаудың маңызында үлкен сыр жатыр. Сондықтан Әзірет Сұлтан Құл қожа Ахмет Ясауи деген бес түрлі атаудың осындай біздерге ғылымдық маңызы бар үлгі екені де сөзсіз.
Енді кейінгі кезде орыс халқымен нәсіліміз араласып, олардың ат қою және үлкендерін ата-анасын құрметтеу рәсімін алып, екі атау есім және бір атпен аталуды әдетімізге алғанымызды, бұл орыстардың ойлап тапқаны, онымен жүрсең орысқа айналасың, нәсілің өзгереді деген ұран шығып неге осыған нана салдық? Және мұны қорқынышқа айналдарып алып, жаппай есімдері қайта ат қылумен шұғылданып кеттік.
Бұл адасудың себебі біздің үнімізді белгілейтін киелігіміз жазу таңбасының 540-шы жылдан бері Осман түрік тайпасынан келе жатқанын, қаншама ғасыр айналып, білім көзімен кітаптарымен әлеммен де жалғанып, білімді жұрт европалықтар арқылы өзімізге мирас болып қайта оралғанын және 9 таңбамыздың артығымен, құдайдың берген артық сый үнімен негізгі егесі болуға лайық екенімізді біз бүгінгі таңда аңғаруға саналық ар-намыс қуатымыз неге анықтай алмайды? -деп ойлайсыз.

Арымыздың қуаттық үлгісінен, тумасынан талантты болып халықтың санасын жетілдіруге тиісті жазушы зиялы қауымның өзі осындай санасыздыққа барып; «Ғарифулла Есім, Қазбек Иса..» деген ата есімін қайтадан тозықтың, бес жалғандық жүйеге атқа (жануарлық жүйеге) өзгертумен өздерінің ақпараттық мирас жүйесінен, құдайлық кітабынан ажырағандарын және осы арқылы тажал болып жастарды да орға жығып жатқанын білмейді де.
Жалпы әр ұлтқа негізнен 3 ақпараттық жүйеге жалғануға таңбалардың мәні зор болып; Жануарлық — 13 санымен, құстық-6-санымен, Адамдық 8 жаннат санымен белгілі болмақ. Барлығы 27 сандық мәнімен Мысырдағы адам басты арыстан күш-қуаттың бейнесі мұны әшкерелеп тұр және құранның 27-санды аяттарымен сүресі «СЕРТ» берген нәсілдік уәдеміз болып насихатталады.
Ал құлшылық үндік сыры болса; 12+7+9=28 болып құран үнімен 4х7 үнмен байланысты екені де хақ. Негізінен әрбір адам баласы жаратылыста ұлтына қарамай ерлер 13 жасқа дейін 7 жандық нәсілмен, құран үні болған арыстық белгімен жалғанады да 40 жасқа дейін 4 ақылдық қуатты меңгеруі тиіс. Ал әйел заттары тумасынан екі қанатты періште болып 3 жанды жатырлық белгімен бірге алады да 9 жасқа дейін қалған 4 белгіні (әйел-4) қалыптастырады.
Енді біздер қазақ болуымыздың себебі де ана жатырымен (жермен) қанымен 3 жанмен байланысты мұны; 3 жүйеге бөліп, осы жүздік белгінің өзі 3 түрлі нәсілден тұруы керек. Мұны аталарымыз ежелден біліп, үш түрлі қасиетті таңбалармен рулармен бөліп, қан алмасуын қалыптастырған. Орта жүз біліммен, жанмен, адамдық текпен байланысты болса; Ұлы жүз сезімдік саналық қуатпен, көбеюмен рұқпен, төрелік текпен байласты болып; Ал Кіші жүз жындық қуатты меңгерумен бақсылық қасиеттермен, қожалық текпен, қол өнермен де байланысты болмақ.

Бұндай ақпараттық жүйеге жалғанудың маңызы құран үнін және 7 арыспен байланысты болып оның ортасы інжіл болып; Ғиса пайғамбармен, қазақтың ата жолы салтымен тығыз байланысты болмақ. Жалпы діндік жүйе де 3 негізден тұрады. Олар; Ясауи-Қажырлық; Мұхаммед-Сүйіспеншілік; Інжіл-ақиқат болмақ. Сонымен ақиқаттың текте ғылым дәні ағашын, тылсымдық кітабын «матрица»-сын; «Ов», «Ева» мен белгілеп, әрбір адам баласының ортақ жүйесі болып қалыптасуында ғылымдық сыр бар.

Сондықтан да біздің әрбір қазақ пендесінің нәсілінің бір европалық оның ішінде орыстың Алланың сүйген құлы ғалымдармен, әлемдік тұрғыда ақиқаттық жүйенің нәсілдік белгілерімен міндетті түрде жалғанып тұруға мүмкіндікті ашып, ұлтымыздың білімсіздік надандығынан тазаруға да есік ашылғаны да хақ. Ол үшінде біздер қаншама жылдар сынақтардан өзара қан төгіспен, рухани тұрғыда қуаттық алмасумен ортақ азықпен жалғануға тура келгені де сөзсіз.
Әрбір тарихи кезеңдердің дәуір оқиғаларының жамандығы, қиындығымен оның жасырын тұрған құдайлық білімі хикметті нығметінің бары да хақ. Осындай жағдайға байланысты кезінде қазақтың тегін сақтауға арналған жүйенің де «Төре, Қожа» аталып, ұзақ уақыт пайдасын бергенімен кейіннен өз маңызын жоғалтуға себеп болған, өздерінің шыққан қазақтың тегінен бас тартуына соқтырып, сондықтан бұл рулардың кейінгі ұрпақтары негізгі текке жалғана алмай, «Басқа бәле тілден келіп», құдайға, құранына қарсы шыққандықтан азып-тозып ішінде санаулы ғана тектілерінің қалғанынан да осы ОВ» тарының сақтауының арқасында десек жалған емес.
Сонымен біз өз тегімізді табуға, жеті ата жоғарғы бұтағына да жалғану үшін ана тілін меңгерумен, ата дәстүрімізді сақтаумен және төрт ақылды түгелдеп барып, бесінші жағдайда ғана қазақтық нәсіл текке жалғана аламыз. Бұл бестік жүйенің тұрақты салтын, жолын салып берген Ясауи бабамыздың бес түрлі есімді атпен аталуы да осы жағдайды білдіріп тұрғаны сөзсіз.
Бастапқы үш нәсіл ана жатырымен, туған жермен, ана қанымен, сүтімен, нағашы ағашымен байланысты болады. Бұл біздің 100 жыл бір ғасыр ішіндегі ұлттық болмысымызбен байланысты болатын және 3 жүзден, 3 түрлі ақпараттық жүйеден міндетті түрде белгі болатынын да ескерген жөн. Себебі 4-ші нәсілдік белгі негізінен қара нәсілді, біздер үшін арап ұлтына немесе қытайлық, монғолдық, жоңғарлық нәсілдерге жалғанумен ерекешеленеді. Ал бірақ құраннан, шариғатты ұстанудан бас тартып, жалаңаш, арсыз қылықтармен көбісі қытай, жоңғар және негр нәсілдеріне жалғанады.

Енді 4-ші нәсілге жалғанудың маңыздылығын енді қосымша жер-су, аң-құстардың атымен аталып, мұның да сырын меңгерген қазақта әулиелер көр. Ал біздің зияраттағанда Арыстан бабадан бастауымыз осы жеті арыстың тоғысын, жүйенің негізін білдіріп, онан Түркістаннан 5-ші жүйеден төбеден келіп, ал қалған ақпараттық жүйеге «Ғайып ерен қырық шілтен» болып 41 әулиемен жерге табанмен, қағба кірпіш текшеге жалғана аламыз.
Бұл сырды философияда «Метафизикалық жүйе» деп атағанмен, оның түпкі маңызын нәсілдік жалғануын ашқан жан-күйлік деректер қазақ халқында ғана барын біздер әзірге қабылдай алмаймыз. Себебі танымдық ақылдың дарындылығы болған бесінші жүйедегі ол биікке көтерілген, яғни толық жетелік жағдайын меңгерген пенделер аз ғана ұлтымыздың ішінде. Меңгеруге де ата жолына заңменен, масһаб біліммен шариғатпен тиым салынып ел билеуші мен зиялы қауымның ақылдарын қазыққа байлап, ойларының өрісін тарылтып, жануарлық тұрғыда арқандап қойғанын да білген жөн.
Сонымен біздің қандайда бір жасымыздан алған аттарымыз арқылы жерлік, жануарлық жүйге жалғанамыз сондықтан атымыздың Арыстан, Тышқан, Бота, Боман, Көкбөрі, Алыпсоқ болып негізінен 13 түрлі қасиетпен байланысты екені сөзсіз. Ал әкеміздің атын менен ұлы, жоғары деп ұлықтау арқылы барлық қозғалыстық тас, тас және сезімдік,құстық ақпараттық жүйеге жалғанамыз.

Және жетелі де болуға жол ашыалады. «Ов», «Ева» деп негізгі аталарымызды белгілеу арқылы біз өзіміздің жеті ата ағашымызға, олардың ішінде әулие болған жаннаттық болған аталарымыз арқылы сана қуатына жалғанумен қалған сабақтарды бүтіндей аламыз. Мұндай ақпараттық жүйенің қалыптасуы бой өрісіміздің 7 қабаттық белгісімен 7 ата санымен байланысты болмақ.
Бірақ біз мұны да әлемнің ортақ ғылым жүйесі «Ов, «Ев» таңбалары арқылы ғана қалыптастыра аламыз. Негізі бұл таңбалық қуаттардың сандық мәні 82 болып, 3-топтағы қан тегімен тектілік, әулиелікке жалғанумен, 2,1-топтағы қан тобымен 3 түрлі сәуегейлік қасиеті қалыптасып өседі және адамен бірге өшеді де.

Сонымен бұл қуатты меңгеру арқылы төртеуімізді түгелдеп, алтауымызды бірлікте ұстай аламыз. Ал 4-ші топтық қан тобы негізінен қазақта болмағандықтан, бұл қара нәсілдік жын-шайтандық нәсілдік белгімен біз араптық нәсілдерге, солар тектес нәсілдерге қытай, жоңғарлар, қалмақтар нәсілдерімен жалғану арқылы меңгереміз.
Қазіргі кезде ішінде осындай жоңғарлық, қытайлық тағы басқа бағзы заман орыстармен өштескен нәсілдерді жүктеп алғандар, екі ұдай сезіммен, өзімен-өзі іштей арпалысып, орыстың ұлтынан араласудан бойларына қорқыныш кіріп, өзін-өзі жеңе алмай қарсы тұруға ғылым білімін меңгеріп, текті қазақ екенін білдіруге шамасы келмейтін екі жүзділер осындай әрекетке барып, өзінің ұрпақтарын жоғалтумен болашақ жеті ата ағашын кесумен айналысып кеткендері де хақ.

Және бұл жағдай үнемі көбейе де бермек. Кешегі жүрген үлкеннің ақылына құлақ асып жүрген жастың аяқ астынан жынданып, атын өзгертіп шала бүлінуі де осындай нәсілдік жүктелудің кезеңіне тап болып, оған жаны жетілмей қалғасын қарсылық көрсете алмай, түйсікке беріліп шала бүлінуі де болады. Мұндай жағдайдағы енетін «Уды У» ғана қайтарады деген данагөй бабаларымыз.
Ал бағзы замандарды үнемі жүктеліп отыратын нәсілдік өзгерісті, қылықтарды ескерген бабаларымыз мұны меңгеру үшін де қытайдын да, жоңғар, қалмақтан да тегі мықтыларынан қыз алып, қан араластырып отырған. Бірақ орыс ұлтынан діні басқа болып және арам жегесін қыз алмай, арап елінен де қыз алуды дінде азғындық болады деп тиым салынған және оған оларда ұлықсат бермегені біздерге пайдалы да болғаны сөзсіз.

Арап түгіл бізге жақын, бүгінгі заман дін масһабын алған елдерден; «Қызылбастан қыз алсаң сөз жоғалар, сөз жоғалса көкіректен үн жоғалар» деген нақылды бізге мирасқа қалдырған. Ал кеңес үкіметі кезінде мұндай батыл қадамға барған, орыстан әйел алып қан араласудан қорықпай өз тегін сақтай алған қазақта зиялы қауым өкілдері көп болғанын білеміз. Олар бұл араға көпір де салып, енді біздер үшін тұрақты азғыруынан қорықпайтын тұрақты жалғанатын нәсілге де айналуға қызмет жасай да білдіргені хақ.
Сонымен өздерін құрбандыққа ұсына білген ұлттың бірлігі, тегін сақтау үшін күрескен рухани батырлар деп сол аталарымызды айтуға әрине тұрады. Ал жетесіз шайтандық сезімге берілетін қорқақ қашқындар ұлттың тегін күшейтуден керісінше қашып, бірақ бәрібір міндетті болатын кезеңде қытайдың, жоңғардың нәсіліне жалғануды үндеушілердің тегін сатқан сатқындар болып, түбінде қожа, төре аталықтардың кебін кию де, нәсілдірінің жәндікке айналуымен, көбісі жануарлық ақпараттық деңгейдің төменіне түсіп, ұрпақтары құл-құтанға айналуы да хақ деп біліңіз.
Бірақ мұндай қазақ даналығында болған жасырын ақпараттарды, әулиелерден кітабын алып оқуға негізінен пайғамбар жасына келген талантты, дарынды зиялы қауым өкілдері болу керек еді.

Олардың тақуалығы болмай, жалаңбас жүріп 7-ші бой өрісімен және телпекпен, қатындарының ақ жаулығы, етекпен байланысты саналық күні түгіл маңдайдағы 6-ші күні ашылмай, яғни «маңдайы қара тігіліп», «маңдайы ашылмай» басындағы 16-қуаты (16444-нейроны) ой барысы түгелденбей, құстық жүйесі көзі азығы жоқ сұңқары ұша алмай, құлақтары бөрілігі жетілмей, қатты, ақ құлаққа айналмай қалғандар болып, жастардың зұлымдыққа түсуіне жағдай жасауға, азғыруға жағдай үлгі жасап, тажалға айналып алғанынан деп біліңіз.
Әрине мұны жетесі толық, жасынан көк жиекті көріп өскен сұқарлығы, тал қатындардан ақ жаулықты, етекті, табаны ағарған аққулығы барлар болмаса, басында шырағы жанған шырағданы, қажылығы бар, санасы толық текті қазақты енді табу да қиын шығар.

Сондықтан Әл-Фараби атамыздың; «Атаның баласы болма Адамның баласы бол, атаның баласы қас жауың» деген өсиетіне қарсылығын бүгін осындай жоңғарлық, қытайлық нәсілмен жүктелген ырымшылдардың, өз ұлтына қас болып, жар астынан жік,бүлік шығырып бәрібір мұндай «Ырымдары қырын кетіп жатыр» деп біліңіз, егер жетеңіз толық болса. Себебі нәсілдердің тұтастығын сақтауға деген «Әлмисақ» уәдесін бұзып, дінге, исламның бірлігіне, жанның өрісіне қарсы тұрған тажалға қызметке тұрғандар осындайлар екені де хақ.
Бұл біздің рухани отанымызға көк емшегін емізбеуге деген зұлымдық болып, мұндайлардың шайтандық кітабы да ашылып, тозақтық болатыны да хақ. Сондықтан аз ғана жетеңізден хабар болса, құдайдан сұраңыз оның болмаса да онда «Овыңызды» өзгертпей, сабыр сақтап күтіңіз алдағы 6 жыл ішінде мұндайлардың қалай масқара болуына Құдайдың өзі жәрдем берері де хақ. (Қараша 2014 жыл)

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сайт материалдарын пайдалану шарты:

Көшіріп басу, сілтеме беру, материалды жариялау (фото,видео,аудио жазбаларды қоса) atazholy.kz сайтындағы мақала авторының хат түріндегі рұқсаты берілгеннен кейін ғана жүзеге асырылады. Үшінші тараптың жарияланымды пайдалану құқығы тек рұқсат етілген жағдайда ғана жүзеге асырылады. Байланысу үшін арнайы нысанды пайдаланыңыз.